Finita elementmetodens tillämpningar inom olika teknikområden
Samlingsverk (redaktörskap), 1980

Redaktör

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07