Orientering om finita elementmetodens praktiska användning
Samlingsverk (redaktörskap), 1981

Redaktör

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07