Advances in finite element technolog
Samlingsverk (redaktörskap), 1995

Redaktör

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik