Advanced Design of Concrete Structures
Samlingsverk (redaktörskap), 1997

Redaktör

Kent Gylltoft

Björn Engström

Lars-Olof Nilsson

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07