Adaptive meso-macro-scale modeling in solid mechanics
Övrigt konferensbidrag, 2005

Författare

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Fredrik Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

South-American Conference on Computational Mechanics

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-07