Cohesive crack model with anisotropic damage and its implementation in an improved xfem format
Övrigt konferensbidrag, 2005

Författare

P-O. Svahn

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Colloquium 460, Numerical Modeling of Concrete

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-07