The Sub-Critical Flow pas a Generic Side Mirror and its Impact on Sound Generation and Propagation
Paper i proceeding, 2006

Författare

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07