A rate-dependent cohesive crack model based on anisotropic damage coupled to plasticity
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Per-Ola Svahn

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics

Vol. 30 887-916

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08