On Numerics for Deterministic and Stochastic Evolution Problems
Doktorsavhandling, 2016

Pascal, Department of Mathematical Sciences, Chalmers Tvärgata 3
Opponent: Associate Professor Felix Lindner, Technische Universität Kaiserslautern, Germany

Författare

Matteo Molteni

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Pascal, Department of Mathematical Sciences, Chalmers Tvärgata 3

Opponent: Associate Professor Felix Lindner, Technische Universität Kaiserslautern, Germany

Mer information

Skapat

2017-10-08