Message from the program chairs-in-chief - Part III
Artikel i övriga tidskrifter, 2015

Författare

Ivica Crnkovic

Chalmers, Data- och informationsteknik, Software Engineering

P.A. Hsiung

National Chung Cheng University

G. Huang

Peking University

Proceedings - International Computer Software and Applications Conference

0730-3157 (ISSN)

Vol. 3 xxi-xxii

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1109/COMPSAC.2015.211

ISBN

9781467365635