Charge transport through superconducting nanodevices
Doktorsavhandling, 2016

Kollektorn (A423)
Opponent: Dr. Sebastian Bergeret

Författare

Daniel Persson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Kollektorn (A423)

Opponent: Dr. Sebastian Bergeret

Mer information

Skapat

2017-10-07