Sverige är världsbäst på bostadsbrist
Artikel i övrig tidskrift, 2016

I Sverige råder bostadsbrist sedan tidigare vilket ytterligare har aktualiserats med anledning av en snabb befolkningsökning. Ola Nylander, professor vid Chalmers i Göteborg, blickar tillbaka för att se vad som krävs för att verkligen få fart på bostadsbyggandet, inte bara på kort sikt utan också i ett mer långsiktigt perspektiv. Nylander pekar på tre beprövade lösningar; Kooperativt bostadsbyggande, riktat bostadsstöd och att bygga med hög kvalitet.

Författare

Ola Nylander

Chalmers, Arkitektur

Tidskriften PLAN

2-2016 5-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Annan humaniora

Annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07