Introduction
Kapitel i bok, 2015

Författare

Erik Bohlin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

H. Fuke

Faculty of Global Media Studies

Komazawa University

H. Mitomo

Waseda University

The Smart Revolution Towards the Sustainable Digital Society: Beyond the Era of Convergence

1-11

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

DOI

10.4337/9781783479641.00005

ISBN

9781784710040

Mer information

Skapat

2017-10-07