On the relevance of decision-making in entrepreneurial decision-making
Kapitel i bok, 2010

Författare

S. D. Sarasvathy

University of Virginia

Henrik Berglund

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Historical Foundations of Entrepreneurship Research

163-182
9781847209191 (ISBN)

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

ISBN

9781847209191

Mer information

Skapat

2017-10-08