Preface - Regulation and the Evolution of the Global Telecommunications Industry
Kapitel i bok, 2010

Författare

Erik Bohlin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle

Regulation and the Evolution of the Global Telecommunications Industry


978-184844588-8 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan teknik

DOI

10.4337/9781849805247.00006

ISBN

978-184844588-8

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-02