The evolution of Lund University's entrepreneurial ecosystem from 1980 to 2012
Kapitel i bok, 2015

Författare

Tomas Karlsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

C. Wigren-Kristoferson

Lunds universitet

H. Landström

Lunds universitet

The Entrepreneurial University: Context and Institutional Change

131-149
978-131756893-3 (ISBN)

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

DOI

10.4324/9781315737065

ISBN

978-131756893-3

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-02