Assessing Integrated Gasification-Based Biorefinery Concepts for Decarbonisation of the Basic Chemicals Industry
Doktorsavhandling, 2016

Platform chemical

Syngas

Biorefinery

Process integration

Chemical Industry

Gasification

HA3
Opponent: Prof. Stefano Consonni

Författare

Maria Arvidsson

Chalmers, Energi och miljö, Industriella energisystem och tekniker

Ämneskategorier

Energiteknik

Kemiska processer

Styrkeområden

Energi

ISBN

978-91-7597-410-1

HA3

Opponent: Prof. Stefano Consonni

Mer information

Skapat

2017-10-08