Optimering av slutet balktvärsnitt i ultrahöghållfast stålplåt utsatt för böjning
Rapport, 2001

Författare

Ulrika Wendt

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 01:3

Mer information

Skapat

2017-10-07