On Medium Access Control for Vehicular Communication over Device-to-Device Links: Radio Resource Management and Network Synchronization
Doktorsavhandling, 2016

Författare

Sun Wanlu

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

ISBN

978-91-7597-391-3

Mer information

Skapat

2017-10-08