On Medium Access Control for Vehicular Communication over Device-to-Device Links: Radio Resource Management and Network Synchronization
Doktorsavhandling, 2016

Författare

Sun Wanlu

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

ISBN

978-91-7597-391-3

Mer information

Skapat

2017-10-08