Datorsimuleringar och experimentella studier av formstabilitet hos virke och sammanlimmade träämnen
Rapport, 2001

Författare

Sigurdur Ormarsson

Institutionen för byggnadsmekanik

Hans Petersson

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 01:2

Mer information

Skapat

2017-10-07