Arkitekturforskning - problem och perspektiv. En konferens anordnad av Riksbankens Jubileumsfond
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Björn Linn

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Jan Ahlin

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Gunilla Enhörning

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Nordisk Arkitekturforskning

Vol. 12 3

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08