5G radio-access technologies
Kapitel i bok, 2016

Författare

Malte Schellmann

Petra Weitkemper

Eeva Lähetkangas

Erik Ström

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Carsten Bockelmann

Slimane Ben Slimane

5G Mobile and Wireless Communications Technology

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Kommunikationssystem

Signalbehandling

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

ISBN

9781107130098

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13