5G radio-access technologies
Kapitel i bok, 2016

Författare

Malte Schellmann

Petra Weitkemper

Eeva Lähetkangas

Erik Ström

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Carsten Bockelmann

Slimane Ben Slimane

5G Mobile and Wireless Communications Technology


9781107130098 (ISBN)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Kommunikationssystem

Signalbehandling

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

ISBN

9781107130098

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13