5G radio-access technologies
Kapitel i bok, 2016

Författare

Malte Schellmann

Petra Weitkemper

Eeva Lähetkangas

Erik Ström

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Carsten Bockelmann

Slimane Ben Slimane

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Kommunikationssystem

Signalbehandling

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

ISBN

9781107130098

Mer information

Skapat

2017-10-08