Vägen mellan hemmet och hållplatsen - utveckling av ett kvalitetsredskap för dialoger i stadsplaneringsprocessen
Licentiatavhandling, 2005


Författare

Karin Berg

Chalmers, Arkitektur

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07