Vägen mellan hemmet och hållplatsen - utveckling av ett kvalitetsredskap för dialoger i stadsplaneringsprocessen
Licentiatavhandling, 2005

Författare

Karin Berg

Chalmers, Arkitektur

Ämneskategorier

Arkitekturteknik