Stadsjord, rotar, kvarter ... och mycket mer: "Tidsskikt" av juridiska och administrativa gränser i Göteborg, redovisning i projektet "Stadsmiljöns förändring: Digitala verktyg för hantering och visualisering av stadshistorisk information och kommunikation. Metoder och tillämpningar
Rapport, 2000

Författare

Gunilla Enhörning

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08