Conductive adhesives
Kapitel i bok, 2006

Författare

Ying Fu

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fasta tillståndets elektronik

Ämneskategorier

Annan materialteknik

ISBN

100-471-78617-9

Mer information

Skapat

2017-10-06