Dissipation of Stress in the Cytoskeleton VIA Alpha-Actinin Dynamic Crosslinking
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2016

Biophysics

Författare

H. K. Heris

Adele Khavari

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

A. Hendricks

A. Ehrlicher

Biophysical Journal

0006-3495 (ISSN) 1542-0086 (eISSN)

Vol. 110 3 23A-23A

Ämneskategorier

Biofysik

Mer information

Skapat

2017-10-08