Duality and self-duality for dynamical quantum groups
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Hjalmar Rosengren

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Algebras and Representation Theory

Vol. 7 363-393

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-07