Reduction formulas for Karlsson-Minton-type hypergeometric functions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Hjalmar Rosengren

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Constructive Approximation

Vol. 20 525-548

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-07