Elliptic hypergeometric series on root systems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Hjalmar Rosengren

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Advances in Mathematics

Vol. 181 417-447

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-07