Elliptic U(2) quantum group and elliptic hypergeometric series
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Hjalmar Rosengren

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Erik Koelink

Yvette van Norden

Communications in Mathematical Physics

Vol. 245 519-537

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-07