Sklyanin invariant integration
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Hjalmar Rosengren

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

International Mathematics Research Notices

Vol. 2004 3207-3232

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-07