On Warnaar's elliptic matrix inversion and Karlsson-Minton-type elliptic hypergeometric series
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Hjalmar Rosengren

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Michael Schlosser

Journal Of Computational and Applied Mathematics

Vol. 178 377-391

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-07