Some aspects on material modeling in industrial sheet forming simulations
Paper i proceeding, 2005

Yield condition

Material modelling

Sheet forming

Författare

Kjell Mattiasson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Proceedings of Computational Plasticity VIII, Eds: Owen, Oñate, Suárez, Barcelona, Spain

Vol. 1 279-282
84-95999-78-1 (ISBN)

Ämneskategorier

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

ISBN

84-95999-78-1

Mer information

Skapat

2017-10-07