On necking prediction in ductile metal sheets
Paper i proceeding, 2006

Ductile failure

Strain localization

Forming limit curve

Sheet metal

Necking

Författare

Kjell Mattiasson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Proceedings of ESAFORM 2006 - The 9th international conference on material forming, Eds: Juster and Rosochowski, Glasgow, UK

335-338
83-89541-66-1 (ISBN)

Ämneskategorier

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

ISBN

83-89541-66-1

Mer information

Skapat

2017-10-07