Methods for forming limit prediction in ductile metal sheets
Paper i proceeding, 2006

Forming limit curve

Strain localization

necking

Sheet metal

Författare

Kjell Mattiasson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Mats Larsson

Proceedings of IDDRG'06, Eds: Santos and Barata da Rocha, Porto, Portugal

1-9
972-8953-06-2 (ISBN)

Ämneskategorier

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

ISBN

972-8953-06-2

Mer information

Skapat

2017-10-07