Tailoring polymer nanocomposite microstructure by controlling orientation, dispersion and exfoliation of GnP in LDPE via extrusion flow
Paper i proceeding, 2016

Författare

Govindan Induchoodan

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Roland Kádár

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Annual Transactions - The Nordic Rheology Society

1601-4057 (ISSN)

Vol. 24 187-191
978-91-637-9105-5 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Textil-, gummi- och polymermaterial

Styrkeområden

Materialvetenskap

ISBN

978-91-637-9105-5

Mer information

Skapat

2017-10-08