Elliptic determinant evaluations and the Macdonald identities for affine root systems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Hjalmar Rosengren

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Michael Schlosser

Compositio Mathematica

Vol. 142 937-961

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-07