New transformations for elliptic hypergeometric series on the root system An
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Hjalmar Rosengren

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Ramanujan Journal

Vol. 12 155-166

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-07