An elementary approach to 6j-symbols (classical, quantum, rational, trigonometric, and elliptic)
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Hjalmar Rosengren

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Ramanujan Journal

Vol. 13 133-168

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-07