Kan VA-bolagen åtgärda problemet med tungmetaller i reningsverksslam?
Artikel i övriga tidskrifter, 2003

Författare

Henriette Söderberg

Chalmers, Institutionen för byggd miljö och hållbar utveckling

Chalmers, Sektionen för arkitektur

A Lindqvist

L Sörme

Svenskt Vatten

26-27.

Ämneskategorier

Arkitekturteknik