Deformations of Lie algebras using σ-derivations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Jonas Hartwig

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Daniel Larsson

Sergei Silvestrov

Journal of Algebra

Vol. 295 2 314-361

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-06