Cellulose Derived Nanomaterials and Their Application in Supercapacitors
Paper i proceeding, 2016

Författare

Volodymyr Kuzmenko

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial

Mohammad Mazharul Haque

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial

Qi Li

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial

Peter Enoksson

Wallenberg Wood Science Center (WWSC)

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial

Micronano System Workshop MSW 2016, 17-18 May, Lund, Sweden

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Produktion

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Nanoteknik

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-21