Smart design for MEMS Piezoelectric Harvester
Paper i proceeding, 2016

Författare

Agin Vyas

Elektronikmaterial och system

Henrik Staaf

Elektronikmaterial och system

Peter Enoksson

Elektronikmaterial och system

Micronano System Workshop MSW 2016, 17-18 May, Lund, Sweden

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Ämneskategorier

Rymd- och flygteknik

Energiteknik

Farkostteknik

Annan elektroteknik och elektronik

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet