Smart design for MEMS Piezoelectric Harvester
Paper i proceeding, 2016

Författare

Agin Vyas

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial

Henrik Staaf

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial

Peter Enoksson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial

Micronano System Workshop MSW 2016, 17-18 May, Lund, Sweden

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Ämneskategorier

Rymd- och flygteknik

Energiteknik

Farkostteknik

Annan elektroteknik och elektronik

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

Mer information

Senast uppdaterat

2019-07-08