Smart design for MEMS Piezoelectric Harvester
Paper i proceeding, 2016

Författare

Agin Vyas

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Henrik Staaf

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Peter Enoksson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Micronano System Workshop MSW 2016, 17-18 May, Lund, Sweden

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Ämneskategorier

Rymd- och flygteknik

Energiteknik

Farkostteknik

Annan elektroteknik och elektronik

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

Mer information

Senast uppdaterat

2019-07-08