DEVELOPMENT OF SUPERCAPACITOR BASED ON CARBON NANOSTRUCTURES AS ELECTRODE MATERIALS
Paper i proceeding, 2016

Författare

Muhammad Amin

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial

Volodymyr Kuzmenko

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial

Vincent Desmaris

Peter Enoksson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial

Wallenberg Wood Science Center (WWSC)

Micronano System Workshop MSW 2016, 17-18 May, Lund, Sweden

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Produktion

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Nanoteknik

Annan elektroteknik och elektronik

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-21