Gap adapters for screw redundant high frequency measurements
Paper i proceeding, 2016

Författare

Sofia Rahiminejad

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Elena Pucci

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Sjoerd Haasl

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Peter Enoksson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Micronano System Workshop MSW 2016, 17-18 May, Lund, Sweden

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Nanovetenskap och nanoteknik

Produktion

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Kommunikationssystem

Elektroteknik och elektronik

Annan elektroteknik och elektronik

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-21