Gap adapters for screw redundant high frequency measurements
Paper i proceeding, 2016

Författare

Sofia Rahiminejad

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Elena Pucci

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Antennsystem

Sjoerd Haasl

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Antennsystem

Peter Enoksson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Micronano System Workshop MSW 2016, 17-18 May, Lund, Sweden

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Produktion

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Kommunikationssystem

Elektroteknik och elektronik

Annan elektroteknik och elektronik

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-21