Gap adapters for screw redundant high frequency measurements
Paper i proceeding, 2016

Författare

Sofia Rahiminejad

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial

Elena Pucci

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Sjoerd Haasl

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Peter Enoksson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial

Micronano System Workshop MSW 2016, 17-18 May, Lund, Sweden

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Produktion

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Kommunikationssystem

Elektroteknik och elektronik

Annan elektroteknik och elektronik

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-21