ULTRA LOW EMISSION TECHNOLOGY INNOVATIONS FOR MID-CENTURY AIRCRAFT TURBINE ENGINES (presentation)
Övrigt, 2016

Författare

Tomas Grönstedt

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Rymd- och flygteknik

Energiteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07