Universal abelian covers of superisolated singularities
Preprint, 2006

Författare

Jan Stevens

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik