HCCI Operation of a Passenger Car DI Diesel Engine with an Adjustable Valve Train
Paper i proceeding, 2006

Compression Ratio

Emissions

HCCI

EGR

Diesel

Variable Valve Train

Författare

Arjan Helmantel

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning

Ingemar Denbratt

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning

Presented at SAE 2006 World Congress, Detroit, MI, USA, April 2006

Ämneskategorier

Energiteknik

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06