Sensitivity analysis of separable traffic equilibria, with application to bilevel optimization in network design
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Magnus Josefsson

Michael Patriksson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Transportation Research Part B: Methodological

0191-2615 (ISSN)

Vol. 41 1 4--31-

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Mer information

Skapat

2017-10-07