Traffic Equilibrium
Kapitel i bok, 2007

Författare

Michael Patriksson

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Patrice Marcotte

Handbooks Operations Research and Management Science

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13